Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

- Nếu dung camera IP thì bạn phải xem phần mèm có hỗ trợ cho xem bao nhiêu camera đồng thời

- Nếu dùng camera analog thì bạn dùng 2 đầu ghi hình 32 kênh hoặc 4 đâu ghi hình 16 kênh sau đó dùng phần mềm để xem đồng thời nhiều đầu ghi hình camera.

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino