Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung
Đầu báo 3 thành phần: 2 đầu hồng ngoại + sóng cực ngắn 
(10.525GHz), non-overlapping detectors, không báo con vật 
<10kg, chống che chắn, vô hiệu (anti-masking, anti-blocking). 
Chống báo giả. Phạm vi 15m. Lắp ngoài trời, IP65
Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
Đầu báo 3 thành phần: 2 đầu hồng ngoại + sóng cực ngắn 
(10.525GHz), non-overlapping detectors, không báo con vật 
<10kg, chống che chắn, vô hiệu (anti-masking, anti-blocking). 
Chống báo giả. Phạm vi 15m. Lắp ngoài trời, IP65
Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino