Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung
Khoá điện từYM-60
- Khóa khi cấp điện, nhảkhi cấp điện ( loại Fail safe)
- Lực giữ120 lbs (60kg)
- Điện áp 12V/300mA
- Kích thước 80Lx33Wx19H(mm); kích thước 
Armature:80Lx24Wx11H(mm)
- Trọng lượng xấp xỉ0.56kg
- Thích hợp lắp tủ đựng đồ
Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
Khoá điện từYM-60
- Khóa khi cấp điện, nhảkhi cấp điện ( loại Fail safe)
- Lực giữ120 lbs (60kg)
- Điện áp 12V/300mA
- Kích thước 80Lx33Wx19H(mm); kích thước 
Armature:80Lx24Wx11H(mm)
- Trọng lượng xấp xỉ0.56kg
- Thích hợp lắp tủ đựng đồ

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino