Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Dung lượng tối đa

Máy nhánh IP + TDM     505                  
Máy nhánh IP 500
Máy nhánh TDM 384
Máy nhánh analog 384
Máy nhánh digital 384
Máy nhánh qua adapter 116
Máy không dây DECT 250
Base station DECT 64
Tổng số trung kế 250
Trung kế analog 120
Trung kế ISDN 180
IP trunking 128
Số card HG1500 8
Kênh B trên HG1500 128
 

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino