Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ+vân tay+pin
- Tốc độ nhận thực <1,6 giây (1:N)
- Màn hình LCD và LED
- Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
- Giao diện qua cổng RS-232; RS-485
- Số lượng người sử dụng: 500 người ( 1  người 2 vân tay)
- Số lượng bản ghi sự kiện: 32,000  bản ghi
- Chế độ hoạt động : Pin code, vân tay, thẻ

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ+vân tay+pin
- Tốc độ nhận thực <1,6 giây (1:N)
- Màn hình LCD và LED
- Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
- Giao diện qua cổng RS-232; RS-485
- Số lượng người sử dụng: 500 người ( 1  người 2 vân tay)
- Số lượng bản ghi sự kiện: 32,000  bản ghi
- Chế độ hoạt động : Pin code, vân tay, thẻ

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino