Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

 • Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

 • Tốc độ nhận thực nhanh (< 0.3 giây 1:N).
 • Số lượng người sử dụng: 2.000 người
 • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
 • Bộ nhớ: 64MB Flash, 32MB SDRAM
 • Nhà sản xuất: Keico - Hàn Quốc
Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
 • Chế độ hoạt động: Pin code, vân tay, thẻ
 • Tốc độ nhận thực nhanh (< 0.3 giây 1:N)
 • Màn hình LCD 2.5"
 • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
 • Hỗ trợ cổng Micro SD Card để Download/Upload dữ liệu
 • Giao tiếp qua cổng TCP/IP; RS-485
 • Bộ nhớ: 64MB Flash, 32MB SDRAM
 • Số lượng người sử dụng: 2.000 người (1 người 2 vân tay)
 • Số lượng bản ghi sự kiện: 60,000 bản ghi
 • Nhà sản xuất: Keico - Hàn Quốc
Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino