Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ + Pin
- Quản lý được  2000 người, lưu trữ 300,000 bản ghi sự kiện
- Hoạt động độc lập hoặc trên mạng
- Chuẩn đọc thẻ: EM (125KHz)

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ + Pin
- Quản lý được  2000 người, lưu trữ 300,000 bản ghi sự kiện
- Hoạt động độc lập hoặc trên mạng
- Chuẩn đọc thẻ: EM (125KHz)

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino