Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

{关键字}
Thông tin chung

Module cách ly
Được lắp trên đường loop.
Kiểm tra dòng ngắn mạch.
Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.Nếu dòng binh thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC

Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC

Normal Current Consumption 270 μA (Typical)

Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)

Dimensions 4.2"W x 4.7"H x 1.4"D

Weight 1.4 oz

Visual Indicator (Yellow Status LED)

- No indication in normal condition.

- On steady in active (short) condition.

Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF) Non-condensing

Allowable Ambient Humidity 90% Non-condensing

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino